Gdzie przyjmuję

Informacje i zapisy tylko telefonicznie.

Godziny mogą ulec zmianie!

Siedziba:

ul. Miła 42 (ostatni dom, boczne wejście)
07-411 Rzekuń