O mnie - kilka słów

Skończyłem studia medyczne w Amsterdamie (w Holandii), pozyskując nie tylko tytuł lekarza, ale i magistra nauk medycznych. W trakcie studiów pracowałem jako pielęgniarz, ale znajdowałem też czas na pracę charytatywną. Bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu byłem zatrudniony jako lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w dużej przychodni w Amsterdamie. Po emigracji do Polski w 2011 roku, zatrudniłem się jako lekarz w oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Ostrołęce. W 2012 roku rozpocząłem specjalizację. którą zakończyłem z powodzeniem w 2019 roku. W międzyczasie zmieniłem miejsce pracy rozpoczynając pracę z docentem Stolarczykiem w Ostrowii Mazowieckiej w 2018 roku.

Od lat moją pasją jest Ortopedia i Traumatologia. Motywuje mnie do pracy każdy uśmiech i każde dobre słowo.